اطلاعیه هیأت اجرایی

اطلاعیه هیأت اجرایی

 اطلاعیه هیأت اجرایی انتخابات در خصوص تاریخ و شیوه برگزاری نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صادر شد.

 

دانلود اطلاعیه

۲۱ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ویرایش خبر : ۲۱ مهر ۱۴۰۰