اطلاعیه هیأت اجرایی

اطلاعیه هیأت اجرایی

اطلاعیه هیأت اجرایی انتخابات در خصوص تعداد اعضای نهمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صادر شد.


دانلود فایل

۲۱ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ویرایش خبر : ۲۱ مهر ۱۴۰۰