اطلاعیه سیزدهم- مهلت ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای سومین بار تمدید شد

به دستور وزیر راه و شهرسازی مهلت ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای سومین بار تمدید شد.
اطلاعیه سیزدهم- مهلت ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای سومین بار تمدید شد

به گزارش کمیته رسانه و تبلیغات هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با عنایت به دستور مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی داوطلبان می توانند طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 15 و 16 تیرماه اقدام به ثبت نام نمایند.

براین اساس به استناد بخشنامه ابلاغی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر امکان استفاده از مهلت تمدید زمان ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و به منظور مشارکت حداکثری در برگزاری انتخابات ، هیات اجرایی انتخابات با تایید دستگاه نظارت استان نسبت به تمدید انتخابات برای سومین بار اقدام نمود. لذا کلیه دواطلبان شرکت در انتخابات فرصت خواهند داشت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 16 تیرماه نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود مبادرت ورزند . بدیهی است در فرآیند رسیدگی ، به پرونده های دارای نقص مدرک پس از تاریخ یاد شده ترتیب اثر نخواهد شد.

۱۵ تیر ۱۴۰۰
تاریخ ویرایش خبر : ۱۵ تیر ۱۴۰۰