اطلاعیه یازدهم/ هیات اجرایی انتخابات تمدید مهلت ثبت نام از داوطلبین عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

هیات اجرایی انتخابات نهمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مهلت ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را تا ۷ تیر ماه ۱۴۰۰ تمدید کرد.
اطلاعیه یازدهم/ هیات اجرایی انتخابات تمدید مهلت ثبت نام از داوطلبین عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

به استناد بخشنامه ابلاغی دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر امکان استفاده از مهلت هفت روزه تمدید زمان ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و به منظور مشارکت حداکثری در برگزاری انتخابات، هیات اجرایی انتخابات با تایید دستگاه نظارت استان نسبت به تمدید انتخابات اقدام نمود. لذا کلیه داوطلبان شرکت در انتخابات فرصت خواهند داشت تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۰۷/ ۰۴/ ۱۴۰۰ نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود مبادرت ورزند. بدیهی است در فرآیند رسیدگی، به پرونده های دارای نقص مدرک پس از تاریخ یاد شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۴ تیر ۱۴۰۰
تاریخ ویرایش خبر : ۱۴ تیر ۱۴۰۰