اطلاعیه دهم/ اعلام تعداد اعضای نهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

برابر اعلام هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تعداد اعضای هیئت مدیره آن سازمان در نهمین دوره انتخابات مطابق با جدول پیوست تعیین گردید.
اطلاعیه دهم/ اعلام تعداد اعضای نهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران